Załóż swój team

Razem przeżywajcie wspaniałe chwile

Dołącz przed otwarciem
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r., poz.195 z póź. zm.) przez ProApps.pl Paweł Król z siedzibą w Kluczborku przy ul. Morcinka 13/8, 46-203 (Regon 362565440) w celach informacyjnych. Zostałam/em poinformowany/a, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
a powiadomimy Cię o otwarciu